Alle over 12 år kan deltage i et Hjerteredderkursus - 30 minutters intro i genoplivning.
Lær at træde til og turde handle ved hjertestop - det er helt gratis! 

OM GIV LIV PROJEKTET

Hjerteforeningen kæmper for en akutindsats af høj kvalitet. Udbredelse af Hjerteredderkurser – 30 minutters intro i genoplivning er et led i Hjerteforeningens samlede strategi på akutområdet.

Hjerteredderkurser – 30 minutters intro i genoplivning er et nyt koncept, der hører under Giv Liv projektet, og er udviklet i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning og med støtte fra Østifterne. Ambitionen er, at alle skal lære at redde liv.

De korte introkurser giver deltagerne helt basal viden om genoplivning og brug af en hjertestarter samt appellerer til mange målgrupper, hvilket sikrer at flere får viden om genoplivning. Konceptet er godkendt ved Europæisk Råd for Genoplivning (ERC).

Hjerteforeningen har et hold på ca. 700 aktive frivillige instruktører og mere end 70.000 personer har på nuværende tidspunkt gennemført et Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning. Hjerteforeningen har en ambition om, at undervise min. 20.000 personer årligt i Hjerteredderkurser – 30 minutter intro i genoplivning.

Tilmeld dig et kursus allerede i dag!

 

98% vil anbefale kurset til andre

Kommunikationsbureauet Advice har siden Giv Liv projektets begyndelse gennemført en omfattende evaluering af projektet og vores Hjerteredderkurser – 30 min. intro i genoplivning. I marts 2020 fik vi de endelige resultater, og konklusionen fra Advice er: ’Introkurserne er et HIT!’. Blandt andet viser besvarelsen på vores spørgeskema fra næsten 3000 deltagere, at:

  • 62% af deltagerne på et kursus er meget tilfredse, 34% er tilfredse (dvs. hele 96% er tilfredse)
  • 98% vil anbefale kurset til andre
  • 88% tør træde til
  • 90% kan svare rigtigt på 7 ud af 7 spørgsmål om genoplivning
  • Deltagernes viden om genoplivning falder ikke over en to-årig periode, derimod viser resultaterne, at deres selvtillid vedrørende deres genoplivningskompetencer falder.

 

 

Deltagere på vores kurser siger blandt andet:

 

"Det var en super god underviser og vil anbefale kurset til flere foreninger."

 

 

 

Hjertets dag, Sundhedshuset på Nørrebro, d. 29/09-2016.
Hjerteforeningen (Stig Frosberg).

Gratis Hjerteredderkursus - 30 minutters intro i genoplivning

Alle over 12 år kan deltage på Hjerteforeningens Hjerteredderkursus - 30 minutters intro i genoplivning. Du er velkommen til at invitere både din familie, venner, kollegaer eller måske naboer. I skal være min. 5 personer, og instruktøren kommer altid til jer for at undervise.

På 30 minutter får I viden om:

• At undersøge en bevidstløs person
• At ringe 1-1-2
• At give hjertemassage og kunstigt åndedræt
30 hårde tryk og 2 pust
• At bruge en hjertestarter (AED)

giv-liv-foto-1024x683

Vær med til at redde liv!

  • Er du interesseret i at undervise andre i hjertelungeredning (HLR) og brug af en AED (hjertestarter)?
  • Kan du afsætte en weekend, hvor du deltager på et 2 dages instruktørkursus?
  • Er du i god fysisk form og kan se dig selv på et fysisk og mentalt krævende kursus i to dage, hvor du en stor del af tiden sidder på knæ og øver hjertemassage (HLR)?
  • Kan du se dig selv agere i en undervisningssituation, hvor du kort, skarpt og præcist videreformidler viden og budskaber fra din instruktøruddannelse?
  • Hvis ja, tilmeld dig vores instruktøruddannelse allerede nu!