Om Hjerteredderprojektet

Hjerteforeningen kæmper for en akutindsats af høj kvalitet. Vi kæmper for, at langt flere skal overleve et hjertestop udenfor hospital – og overleve med færrest mulige mén!

Forskning viser, at akutte problemer med hjertet kan ramme os alle, og at vores overlevelseschancer afhænger af, om vi kan træde til hurtigt og med denne rette hjælp. Hvert minut og kompetent medmenneske tæller i den sammenhæng. Dér vil vi i Hjerteforeningen spille en afgørende rolle.

I Hjerteforeningen vil vi sikre viden om genoplivning til alle danskere - og samtidig være med til at styrke de faglige miljøer - så vi er parate med det bedste akutte indsats, når lynet slår ned.

Hjerteforeningen søsatte i 2017 Hjerteredderprojektet i et tæt samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning og med økonomisk støtte fra Østifterne. Ambitionen var at gøre genoplivning til en folkesag og sikre at langt flere danske tør træde til og handle. Hjerteredderprojektet består af;

 • Landsdækkende kampagne – samt viden og rådgivning vedr. hjertestop og genoplivning til alle danskere
 • Tilbud om gratis Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning – basal viden om genoplivning til alle danskere over 12 år
 • Gratis ERC HLR-AED instruktøruddannelse for frivillige instruktører
 • Et frivilligt instruktørkorps på 400 instruktører
 • Hjertestarterdag i uge 42, Giv Liv på Stranden i uge 29 og en langt række øvrige events rundt om i landet med fokus på hjertestop og genoplivning
 • Et stort partnerskab med DGI og Østifterne om fokus på genoplivning i idrætslivet frem til april 2024
 • Hjerteredderprojektet understøtter desuden, med økonomisk støtte fra Østifterne, Hjerteforeningens kåring af Årets Hjerteredder og Hjertegalla.

 

Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning

Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning havde et ønske om at udvikle et koncept for undervisning i genoplivning, der er let tilgængelig, og som kan appellere til alle typer målgrupper. På den baggrund udviklede vi i samarbejde Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning. Det korte introduktionskursus i genoplivning er godkendt ved Europæisk Råd for Genoplivning og følger internationale standarder og guidelines for HLR-AED.

 

I dag har lige knap 150.000 danskere gennemført kurset – og 98% af deltagerne vil anbefale kurset til andre!

Kommunikationsbureauet Advice, som har gennemført en omfattende evaluering af konceptet, konkluderede at Introduktionskurserne er et HIT! Evalueringen viser blandt andet, at:

 • 62% af deltagerne på et kursus er meget tilfredse, 34% er tilfredse (dvs. hele 96% er tilfredse)
 • 98% vil anbefale andre at deltage i samme kursus
 • 88% tør træde til med genoplivning efter de har været på kursus
 • 90% kan svare rigtigt på 7 ud af 7 spørgsmål om genoplivning

Fakta

Hvis ingen træder til med genoplivning inden ambulancens ankomst, så overlever 1 ud af 17

 

Hvis et vidne træder til med hjertemassage inden ambulancens ankomst, så overlever 1 ud af 7

 

For personer med hjertestop, som modtager genoplivning med brug af en hjertestarter inden ambulancen ankommer overlever næsten 1 ud af 3

Hjertets dag, Sundhedshuset på Nørrebro, d. 29/09-2016.
Hjerteforeningen (Stig Frosberg).

Deltag i et gratis Hjerteredderkursus - 30 minutters intro i genoplivning

Alle over 12 år kan deltage på Hjerteforeningens Hjerteredderkursus - 30 minutters intro i genoplivning. Du er velkommen til at invitere både din familie, venner, kollegaer og naboer mv. til et online eller fysisk introkursus, hvor instruktøren kommer til jer.

På 30 minutter får I viden om:

• At undersøge en bevidstløs person
• At ringe 1-1-2
• At give hjertemassage og kunstigt åndedræt
30 tryk og 2 pust
• At bruge en hjertestarter (AED)

giv-liv-foto-1024x683

Bliv frivillig instruktør i genoplivning

Er du interesseret i at undervise andre i hjertelungeredning (HLR) og brug af en AED (hjertestarter)?

 • Kan du afsætte en weekend, hvor du deltager på et  todages instruktørkursus?
 • Er du i god fysisk form og kan se dig selv på et fysisk og mentalt krævende kursus i to dage, hvor du en stor del af tiden sidder på knæ og øver hjertemassage (HLR)?
 • Kan du se dig selv agere i en undervisningssituation, hvor du kort, skarpt og præcist videreformidler viden og budskaber fra din instruktøruddannelse?
 • Hvis ja, tilmeld dig vores instruktøruddannelse allerede nu!