VIL DU VÆRE MED TIL AT GØRE GENOPLIVNING TIL EN FOLKESAG?

BLIV FRIVILLIG INSTRUKTØR I GENOPLIVNING

  • Er du interesseret i at undervise andre i hjertelungeredning (HLR) og brugen af en hjertestarter (AED)?
  • Kan du afsætte en weekend, hvor du deltager på et todages instruktørkursus?
  • Er du i god fysisk form og kan se dig selv på et fysisk og mentalt krævende kursus i to dage, hvor du en stor del af tiden sidder på knæ og øver hjertemassage (HLR)?
  • Kan du se dig selv agere i en undervisningssituation, hvor du kort, skarpt og præcist videreformidler viden og budskaber fra din instruktøruddannelse?

Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning (DRG) er gået sammen om at udvikle et introduktionskursus i genoplivning: Hjerteredderkursus - 30 minutters intro i genoplivning

Din opgave som frivillig instruktør
Du bliver uddannet til at undervise borgere i dit eget lokalområde i Hjerteredderkurser - 30 minutters intro i genoplivning. Du vil dermed være med til at udbrede basal viden om genoplivning og få flere danskere til at træde til og turde at handle ved hjertestop.

Som frivillig instruktør forpligter du dig til at undervise ved min. 10 Hjerteredderkurser – 30 minutters intro i genoplivning i løbet af to år fra certificeringsdagen. Hjerteforeningen vil støtte dig i forhold til organiseringen af afholdelsen af Hjerteredderkurserne – 30 minutters intro i genoplivning samt hjælpe dig med at finde deltagerne til kurserne. Du vil indgå i en løbende kontakt og dialog med Hjerteforeningen og skal være forberedt på at udføre enkelte administrative opgaver i form af registreringer i forbindelse med hvert kursus.

Du skal være opmærksom på at Hjerteredderkurser - 30 minutters intro i genoplivning ikke tilbydes i folkeskoleregi, herunder privatskoler, friskoler samt efterskoler.

Dansk Råd for Genoplivning er ansvarlig for instruktøruddannelsen.

DRG_DK_Color (002)

KRAV TIL UDDANNELSEN

For at blive instruktør i Hjerteredderkurser - 30 minutters intro i genoplivning skal du bestå uddannelsen med løbende vurdering og tests ved Dansk Råd for Genoplivning. For at bestå instruktøruddannelsen stilles der krav til følgende:

  • At du kan tilegne dig viden på et vist fagligt niveau og kan formidle denne viden struktureret og præcist, således at al central information om hjertelungeredning og brug af en hjertestarter formidles på 30 minutter.
  • At du har et helbred og en fysisk mobilitet, som gør dig i stand til at gennemføre en fysisk og mentalt krævende uddannelse med todages træning af hjertelungeredning (HLR) på gulvet.

Du skal være fyldt 18 år for at tage instruktøruddannelsen. Uddannelsen er gratis og strækker sig over en weekend, typisk fra kl. 9 til ca. 17.30 lørdag og kl. 9 til ca. 16 søndag. Kurset er uden overnatning.

Børneattest
Som frivillig instruktør i genoplivning skal du godkende, at vi indhenter en børneattest, hvorfor vi indhenter dit CPR-nummer. Årsagen til dette er, at du som instruktør kan undervise hold med deltagere ned til 12 år. Der skelnes ikke mellem instruktører, der underviser børn og instruktører, der ikke underviser børn.  Du vil høre nærmere fra Hjerteforeningen vedrørende børneattesten, og vi vil guide dig igennem processen.

Dit CPR-nummer opbevares fortroligt og i fuld overensstemmelse med GDPR.

KURSUSINFORMATIONER OG TILMELDING

TILMELDING

Hvis du ønsker at blive frivillig instruktør, så udfyld nedenstående formular, og du vil blive kontaktet.

Ved problemer eller spørgsmål til tilmelding, kontakt gerne Giv Liv-teamet på givliv@hjerteforeningen.dk eller 2857 1489

 

 

 

 

INSTRUKTØRUDDANNELSER FORÅR 2022

  • 12.-13. marts Herning
  • 26.-27. marts Roskilde
  • 2.-3. april Odense
  • 23.-24. april København

Hjerteforeningen dækker transportudgifter til instruktøruddannelser ved statens lave kørselstakst. Vi refunderer ikke eventuelle udgifter til overnatning, broafgift eller parkering.

Instruktøruddannelserne bliver gennemført i samarbejde med DGI.

DGI logo

MELD DIG SOM INSTRUKTØR