Jette Storm - billede og citat til hjerteredder.dk

Jette, Giv Liv instruktør

"Jeg var selv meget tæt på inden jeg fyldte 40 år, men jeg nåede sygehuset og fik hurtigt hjælp, det er der bare ikke alle som gør. Derfor brænder jeg for at der er så mange som muligt, kan deres 30-2"

Bent Dalgaard_billede til hjerteredder.dk_instruktøruddannelse_236x236

Bent, Giv Liv instruktør

” …Det giver mig et kick hver gang jeg er ude at undervise ved et kursus om det er fysisk eller online syntes jeg, at jeg bliver helt ”høj” af det, det giver mig en stor glæde indeni.”

Kenneth Lundø - Billeder til hjerteredder.dk

Kenneth, Giv Liv instruktør

"Jeg ønsker at udbrede viden om Hjertelungeredning, så vi i Danmark kan redde endnu flere liv ved at give den bedst mulige hjælp i tilfælde af hjertestop - særligt med fokus på de første 3-5 minutter"

BLIV EN DEL AF VORES FRIVILLIGE INSTRUKTØRKORPS, HVIS DU:

  • Er interesseret i at undervise andre i hjertelungeredning (HLR) og brug af en hjertestarter (AED)?
  • Kan afsætte en weekend, hvor du deltager på et todages instruktørkursus?
  • Er i god fysisk form og kan se dig selv på et fysisk og mentalt krævende kursus i to dage, hvor du en stor del af tiden sidder på knæ og øver hjertemassage (HLR)?
  • Kan se dig selv agere i en undervisningssituation, hvor du kort, skarpt og præcist videreformidler viden og budskaber fra din instruktøruddannelse?

Din opgave som frivillig instruktør er:

  • At undervise ved mindst 10 hjerteredderkurser - 30 minutters intro i genoplivning i løbet af en periode på 2 år. På 30 minutter formidler du helt basal viden om de livsvigtige handlinger i en genoplivningssituation. Du er med andre ord med til at få flere danskere til at turde træde til og handle, hvis de er vidne til et hjertestop. Du tager ud til deltagerne (grupper på 5-15 personer) og underviser - dog aldrig længere væk fra din bopæl end du selv har mod på. Hjerteforeningen dækker dine transportomkostninger.
  • At varetage en mindre administrativ opgave for at sikre viden om udbredelsen af introkurserne. Derfor skal du bruge et par minutter på at registrere dine kurser og deltagere i tilmeldingssystemet, ligesom du skal bruge lidt tid på at koordinere undervisningstidspunkt med gruppetilmelderen.
  • At hjælpe med rekruttering af deltagere til dine introkurser. Du vil automatisk modtage kursusforespørgsler via tilmeldingssystemet, dog kan det være nødvendigt at du bidrager til rekrutteringen af kursusdeltagere i dit lokalområde og/eller netværk for at nå målet om at undervise ved 10 kurser i løbet af 2 år.

Vi tilbyder: 

  • En omfattende gratis uddannelse som certificeret instruktør i genoplivning ved Europæisk Råd for Genoplivning (ERC). Dansk Råd for Genoplivning er ansvarlig for instruktøruddannelsen.
  • Mulighed for at deltage som instruktør ved diverse events med fokus på hjertestop og genoplivning, indgå i lokal eller regional presseomtale samt deltage i webinarer, konferencer og arrangementer på hjertestopområdet.
  • Et fællesskab og sparring med Hjerteforeningens øvrige ca. 300 aktive Giv Liv instruktører. Hjerteforeningen vil støtte dig i organiseringen af afholdelsen af dine kurser, og vi vil have en løbende kontakt og dialog med dig.

Du skal være opmærksom på at Hjerteredderkurser - 30 minutters intro i genoplivning ikke tilbydes i folkeskoleregi herunder privatskoler, friskoler og efterskoler.

 

DRG_DK_Color (002)

KURSUSINFORMATIONER OG TILMELDING

Tilmelding

INSTRUKTØRUDDANNELSER FORÅR 2023

 

Den 4.-5. marts: Hjørring (kun med bopæl i Region Nord)

Den 11.-12. marts: Næstved**

Den 25.-26. marts: Aarhus*

Den 15.-16. april: Ringsted

Den 22.-23. april: Kolding**

Den 29.-30. april: København

*Der opstår ofte ledige pladser i takt med at kursusweekenden nærmer sig, så tilmeld dig endelig alligevel - og du kommer på venteliste til din ønskede dato.

**Dette kursus gennemføres i samarbejde med DGI. Det betyder, at et krav for at deltage her er, at du har en direkte tilknytning til DGI via virke som frivillig, træner eller medlem i en idrætsforening, og at du især bidrager til at undervise i genoplivning via din idrætsforening. Du kan også forvente at blive kontaktet af DGI i forbindelse med events og konkrete kurser i DGI regi.

DGI logo