Der afholdes midlertidigt ikke Hjerteredderkurser – 30 minutters intro i genoplivning grundet coronavirus

HJERTEREDDERKURSUS – 30 minutters intro i genoplivning

Kan du samle et hold på min. 5 personer over 12 år, der ønsker at deltage i Hjerteforeningens 30 minutters introkursus i genoplivning? Så tilbyder vi, at instruktøren kommer til jer.

Din gruppe kan bestå af kolleger, ansatte, naboer, folk fra sportsklubben eller studiet, venner, familie eller lignende. Kurserne varer 30 minutter og kan passes ind i mange situationer, f.eks. i frokostpausen, til en familiefødselsdag, ven/venindeaften, arrangementer i den lokale forening eller sportsklub.

Der kan max. være 15 personer pr. instruktør/hold. Ved tilmelding af mere end 15 personer, vil der blive oprettet flere hold. Kurserne er udviklet i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning, med økonomisk støtte fra Østifterne.

 

Deltagelse og tilmelding
Ved tilmelding kan du forvente op til 4 ugers ventetid indtil din aftale med en instruktør ligger fast. I enkelte dele af landet kan der være længere ventetid på et kursus.

Tilmeld dig og dit hold allerede i dag!

 

Akkreditering

Det den enkelte virksomheds ansvar selv at vurdere om vores introkursus er dækkende i forhold til akkreditering. Et introkursus giver viden om genoplivning, men det sikrer ikke solid praktisk øvelse. Kursusbeviset er således en dokumentation for deltagelse og ikke for færdigheder. Vi vil derfor typisk anbefale virksomheder, der skal have et kursus i genoplivning med henblik på akkreditering, at opsøge et 4-timers kursus fra en af de organisationer som DRG samarbejder med.

 

Se to indslag om vores Hjerteredderkurser - 30 minutters intro i genoplivning her:

TV2 Østjylland

TV2 Nord

Landsuddeling 2019

Med et 30 minutters introkursus i genoplivning får du viden om, hvordan du:

  • Skaber sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i en ulykkessituation med hjertestop
  • Undersøger en bevidstløs person
  • Ringer 1-1-2
  • Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt 30 tryk og 2 pust
  • Bruger en hjertestarter (AED)