Alle over 12 år kan deltage i et Hjerteredderkursus - 30 minutters intro i genoplivning.
Lær at træde til og turde handle ved hjertestop - det er helt gratis! 

HJERTEREDDERKURSUS – 30 minutters intro i genoplivning

Kan du samle et hold på min. 5 personer over 12 år, der ønsker at deltage i Hjerteforeningens 30 minutters introkursus i genoplivning? Så tilbyder vi, at instruktøren kommer til jer.

Din gruppe kan bestå af kolleger, ansatte, naboer, folk fra sportsklubben eller studiet, venner, familie eller lignende. Kurserne varer 30 minutter og kan passes ind i mange situationer, f.eks. i frokostpausen, til en familiefødselsdag, ven/venindeaften, arrangementer i den lokale forening eller sportsklub.

Der kan maksimalt være 15 personer pr. instruktør/hold. Ved tilmelding af mere end 15 personer, vil der blive oprettet flere hold.

Kurserne er udviklet i samarbejde med Dansk Råd for Genoplivning, med økonomisk støtte fra Østifterne.

 

Deltagelse og tilmelding

Vores tilmeldingssystem er programmeret til at finde den instruktør, der bor tættest på adressen, hvor kurset skal holdes.

Alle vores instruktører er frivillige, og bruger deres fritid på at afholde kurser, du kan derfor forvente, at der i nogle tilfælde kan gå op til 4 uger, inden du bliver kontaktet. I nogle dele af landet er der færre instruktører uddannet, og der kan derfor være længere ventetid på et kursus.

Når vi har fundet en instruktør til at afholde dit kursus, er det din opgave at registrere de deltagere, der skal med på kurset.

Efter endt kursus vil alle deltagere via e-mail modtage et bevis for deltagelse.

 

Se to indslag om vores Hjerteredderkurser - 30 minutters intro i genoplivning her:

TV2 Østjylland

TV2 Nord

Landsuddeling 2019

Med et 30 minutters introkursus i genoplivning får du viden om, hvordan du:

  • Skaber sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i en ulykkessituation med hjertestop
  • Undersøger en bevidstløs person
  • Ringer 1-1-2
  • Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt 30 tryk og 2 pust
  • Bruger en hjertestarter (AED)