HjertelivGIVLIV7 (1)

Nu kan 40.000 danskere træde til ved hjertestop

TEKST LOUISE SJÖSTRÖM ILLUSTRATION BENEDIKTE HOLMAGER HANSEN

 Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning havde en ambitiøs målsætning om at nå 30.000 deltagere ved udgangen af 2019. Det mål er allerede nået takket være projektets ihærdige og engagerede frivillige instruktører, herunder Jens Ole Dich Nielsen, som selv har haft over 1.000 deltagere på kursus.

Da Jens Ole Dich Nielsen fra Skive stoppede med at arbejde som speciallæge i anæstesi, følte han, at han stadig havde en masse fagligt at byde på. Han havde kørt lægebil i over 14 år og deltaget i utallige livredninger ved hjertestop, og da han i forvejen var aktiv i Hjerteforeningen i Skive var det oplagt at blive en del af Giv Liv-projektet, som Hjerteforeningen søsatte med støtte fra Østifterne i 2017. – Vi fik blandt andet udleveret dukke og hjertestarter, som man kan bruge i undervisningen, og det gav nogle gode rammer for at give den viden, jeg har opmagasineret, videre, fortæller 69-årige Jens Ole Dich Nielsen om uddannelsen som instruktør i genoplivning. Og så startede det personlige benarbejde: Han tog kontakt til alle praktiserende læger, tandlæger og apoteker i området – steder, hvor personalet decideret har brug for viden om livreddende førstehjælp – og tilbød dem et gratis Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning..

Læs hele artiklen her

Skrevet i kategorien:

Test din viden om genoplivning

Af Hjerteforeningen | november 6, 2019
Læs mere

Sådan bruger du en hjertestarter

Af Hjerteforeningen | november 16, 2016

Hurtig førstehjælp indenfor få minutter er afgørende, hvis et menneske falder om med hjertestop. Chancen for at overleve falder med 10…

Læs mere

Information om hjertestartere

Af Hjerteforeningen | november 10, 2016

Valg af hjertestartere Vi anbefaler ved valg af hjertestartere, at der vælges hjertestartere ud fra: Kvalitet og robusthed Holdbarhed af…

Læs mere

Hjertelungeredning for børn

Af Hjerteforeningen | november 10, 2016

Det er heldigvis sjældent, at børn får hjertestop, men skulle det ske, kan du læse her, hvordan du yder livreddende…

Læs mere

Myter om hjertestop

Af Hjerteforeningen | november 10, 2016

Der findes mange historier om førstehjælp og mange barrierer for ikke at gøre noget i situationen. Her afliver vi de værste…

Læs mere