Samtykkeerklæring til årets hjerteredder

 • Samtykkeerklæring i forbindelse med Årets Hjerteredder

  Hjerteforeningen ønsker at behandle dine personoplysninger så som billeder, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt de helbredsoplysninger, du selv ønsker at dele. Før vi må behandle dine personoplysninger er det nødvendigt, at du giver os dit samtykke.


  Jeg giver hermed mit samtykke til:

  1. At Hjerteforeningen må behandle mine personoplysninger i forbindelse med Årets Hjerteredder samt ved eventuelle efterfølgende lejligheder, hvorunder jeg omtales.

  2. At Hjerteforeningen må videregive mine personlige oplysninger til tredjemand i det omfang, Hjerteforeningen finder det nødvendigt for at oplyse offentligheden om Hjerteforeningens virke.

  3. At Hjerteforeningen må behandle mine personoplysninger indtil jeg tilbagetrækker mit samtykke. Jeg er indforstået med at behandlingen kan omfatte offentliggørelse, også på internettet, og at jeg må forvente, at Hjerteforeningen i tilfælde af, at jeg tilbagekalder mit samtykke, ikke har mulighed for at gennemføre en fuldstændig sletning af mine oplysninger fra alle steder på internettet (se også pkt. 2).

  4. At eventuelle billeder af mig, der tages i forbindelse med Årets Hjerteredder må anvendes vederlagsfrit af Hjerteforeningen, både ved arrangementer, på Hjerteforeningens egne medier, så som hjemmesider, medlemsblad og til presse samt sociale medier såsom Facebook (se også pkt. 2).

  Tilbagekaldelse
  Jeg er indforstået med, at jeg til hver en tid og uden begrundelse kan tilbagekalde mit samtykke.


  Samtykkets gyldighed
  Samtykket er gældende fra tidspunktet fra min underskrift og indtil jeg trækker mit samtykke tilbage.


  Rettigheder og oplysningspligt
  Jeg er opmærksom på, at jeg deler følsomme personoplysninger med eventuelt øvrige deltagere ved at tale om min eller andres sygdom. Jeg har til enhver tid retten til at anmode den Dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af personoplysninger samt retten til dataportabilitet. Jeg har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet


  Datamodtagere
  Personoplysningerne offentliggøres. Dermed bliver personoplysningerne tilgængelige for tredjelande og kan være meget vanskelige at slette.


  Dataopbevaring
  Dine personlige oplysninger og oplevelser opbevares i en lukket database, og vi vil altid tage kontakt til dig, før vi benytter din historie. Hvis vi kontakter dig med henblik på at bruge din historie, har du altid mulighed for at sige nej, også selvom du giver os dit samtykke nu. Efter fem år slettes dine data automatisk. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder på hjerteforeningen.dk/persondatapolitik


 • DD skråstreg MM skråstreg ÅÅÅÅ